ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора

 

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

№ BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” – 175 ученика от 11 и 12 клас

Номер на договора: Д02-360/20.02.2013г.
ПГСАГ "Лубор Байер" Стара Загора

 

 

 

Contact

Проект "Ученически практики"

pgsagsz@abv.bg

Адрес: гр. Стара Загора 6000
ул. "Граф Игнатиев" № 11 п.к. 86

тел. 042 / 600-641
факс.042 / 600-641

Search site

© 2014 All rights reserved.

Create a free websiteWebnode